Lennert Deprettere

Nationaliteit

BE

Locatie

Peperbusse

Na een jarenlange carrière als commerciële fotograaf, geraakt Lennert Deprettere in 2017 geboeid door de cross-over van fotografie met mediakunst en technologie. Zijn werk draait rond identiteit, representatie en media, alsook rond de oncontroleerbaarheid en manipulatie van dit alles. Hij maakt mechanische, elektronische en/of digitale constructies die symbool staan voor hypermediatisatie. Zijn installaties zijn bewust mechanisch, post-digitaal en imperfect. Ze tasten zintuiglijk de randen af van wat je nog als fotografie kunt bestempelen.

Werken

Vincentius bestaat uit motorisch aangedreven spiegels die een geprojecteerd beeld opvangen en weergeven, en het tegelijkertijd ook doorgeven. Het proces staat symbool voor de continuïteit van de geschiedenis. Er is geen begin of einde, enkel een aaneenschakeling van gebeurtenissen. De geprojecteerde beelden verwijzen naar elementen uit de geschiedenis van Oostende. Zoals de iconografie rond Vincentius van Zaragoza, wiens naam gebruikt werd voor de Sint-Vincentiusvloed – een stormvloed die in 1394 de prille stad Oostende en het eiland Testerep wegvaagde. Maar ook naar de brand die in 1896 de oude Sint-Pieterskerk verwoestte. De Peperbusse, de kerktoren waarin het werk gevestigd is, is een overgebleven restant van deze kerk.

Lennert Deprettere
Lennert Deprettere
Lennert Deprettere