In de tentoonstelling Birth of a Mother toont Julie Scheurweghs wat het is om mama te worden. Ze heeft niet alleen oog voor de zwangerschap met al haar kwaaltjes, maar ook voor de bevalling en het postpartum.

Julie Scheurweghs - Mu.ZEE

Julie Scheurweghs is afkomstig uit Oostende en woont en werkt in Brussel. Haar werk onderzoekt de beeldvorming van de vrouw, wat het betekent om vrouw te zijn in een patriarchale wereld, moederschap en het intiem gezinsleven. Ze doorprikt stereotypen rond gender en seksualiteit en legt haar vinger op maatschappelijke wonden. Scheurweghs is bovendien gefascineerd door het alledaagse, dat al te vaak wordt afgeschreven als banaal. Door de focus te veranderen, toont ze schoonheid die anders ongezien zou blijven. En zo komt vrouwelijkheid in al haar facetten naar voren.

Altijd verbonden aan de gebeurtenissen in haar eigen leven, gaat de nieuwe reeks van Julie Scheurweghs over moeder worden. Taboes over het vrouwelijk lichaam bepalen ons beeld over moederschap. Julie Scheurweghs toont dat vleselijke of zogenaamd ruwe beelden minstens even esthetisch en krachtig kunnen zijn als de geromantiseerde foto’s die we kennen. Wat voor, tijdens en na de bevalling gebeurt, wordt in het publieke domein gedomineerd door geïdealiseerde lichamen ontdaan van alle sappen, vet, pijn en striemen. Er is enerzijds de klinische benadering die vaak dwars staat op hoe moeders gevoelsmatig of instinctief zouden handelen, en anderzijds een geseksualiseerde patriarchale blik die enkel ruimte biedt voor de vrouw als lustobject. Beide manieren om vrouwelijkheid te visualiseren, geven een vertekend beeld van de realiteit. Voor Birth of a Mother maakt Julie Scheurweghs daarom uitdrukkelijk de keuze voor moederschap, zonder te verbloemen of te dramatiseren, als een mogelijk stadium in het leven van de vrouw waarin transformatie en kracht schuilgaat. Haar oeuvre biedt verschillende perspectieven op het vrouw-zijn waardoor het stereotypen doorbreekt en toont dat meerdere identiteiten te combineren zijn. Het bevraagt onze rigide blik, gestuurd door clichés die eindeloos worden gereproduceerd.

Deze expo is tot en met 02/01/2022 te bezichtigen in Mu.ZEE.